Batterilov / ElektroG

Informasjon om elektrisk og elektronisk utstyr

Informasjon til husholdninger og tilbakekalling av gamle elektriske apparater
ElektroG-loven (ElektroG) inneholder en rekke krav til håndtering av elektrisk og elektronisk utstyr - de viktigste på et øyeblikk:

1. Separat samling av gamle enheter
Elektrisk og elektronisk utstyr som har blitt avfall, kalles gammelt utstyr. Eiere av gamle apparater må gi dem en egen samling usortert kommunalt avfall. Spesielt er gamle apparater ikke i husholdningsavfallet, men i spesielle innsamlings- og retursystemer.

2. Batterier og oppladbare batterier
Eiere av gamle apparater må vanligvis kaste bort brukte batterier og akkumulatorer som ikke er lukket i det gamle apparatet før de leveres til et samlingssted. Dette gjelder ikke dersom de gamle apparatene overleveres til bedrifter for avfallshåndtering og separeres der for å kunne brukes til gjenbruk av andre gamle apparater.

3. Muligheter for å returnere gammelt utstyr
Eiere av gamle apparater fra private husholdninger kan overlevere dem til samlepunktene til de offentlige avfallsbeholderne eller på samlingspunktene som er opprettet av produsenter eller distributører i henhold til ElektroG. En online liste over innsamlings- og samlingspunkter finner du her: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

4. informasjon om personvern
Gamle enheter inneholder noen ganger personlige data. Dette gjelder spesielt for informasjon og telekommunikasjonsutstyr som datamaskiner og smarttelefoner. Vær oppmerksom på at hver sluttbruker er ansvarlig for sletting av data på avfallsutstyret som skal avhendes.

5. Betydning av symbolet "krysset rulleskuff"
Symbolet for en krysset hjulbøtte vises regelmessig på elektrisk og elektronisk utstyr
Den kryssede hjulboksen indikerer at utstyret ved slutten av sitt liv er skilt fra usortert kommunalt avfall.

6. Produsent registreringsnummer
Som produsent i henhold til ElektroG er vi registrert hos det ansvarlige fundamentet Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) under følgende registreringsnummer:

4. Merk på registreringsnummeret vårt for register for avfallsprodukter
Elektro-mobiler Selchow er registrert på Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth Tyskland (Internet: www.stiftung-ear.de) som distributør / produsent av elektrisk og / eller elektronisk utstyr under følgende registreringsnummerWEEE-Reg.-Nr .: DE81304748 registrert.

Batterier er inkludert i vårt utvalg av kjøretøy. I forbindelse med distribusjonen av disse batteriene er vi som distributører under batteriloven forpliktet til å informere våre kunder som følger:
Ta bort gamle batterier, slik det er foreskrevet i loven, er bortskaffelsen i husholdningsavfall eksplisitt forbudt i batteriloven på et kommunalt innsamlingssted eller gi dem gratis i lokal handel slik at råvarer og mulige forurensende stoffer kan målrettes. Batterier, som vi har i vårt sortiment eller har ført, kan du returnere etter bruk med oss ​​under følgende adresse gratis eller ausrückend frankert med post til oss for å sende tilbake. Dette gjelder mengder som sluttbrukerne vanligvis kaster bort.

Symbolet over krysset hjul viser at batteriet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall.
Pb = Batteriet inneholder mer enn 0,004 masseprocent bly
Cd = batteri inneholder mer enn 0,002 masseprosent kadmium
Hg = batteri inneholder mer enn 0,0005 masseprosent kvikksølv.

elektrisk mobil Selchow
Hermann Selchow
Kassbeerentwiete 03
25436 Uetersen
Tyskland

batteri loven
Denne forpliktelsen er angitt av den kryssede skuffen, som er trykt på all emballasje av batterier. Du vil også finne de kjemiske symbolene for den stoffene kadmium (Cd), bly (Pb) og kvikksølv (Hg), hvis de er tilstede i konsentrasjoner over grensene.
Du finner også disse notatene i vedlagte dokumenter i sendingen eller i produsentens bruksanvisning.
Ytterligere informasjon om batterilovgivningen finnes på Internett på Forbundsdepartementet for miljø, naturvern og kjernefysisk sikkerhet på www.bmu.de/abfallwirtschaft eller i "Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien" på www.grs-batterien.de.