personvern

Personvernerklæring

Vi er veldig fornøyd med din interesse i vårt firma. Databeskyttelse har en meget høy prioritet for ledelsen av electric-mobiles.com.
En bruk av nettsidene til electric-mobiles.com er i utgangspunktet mulig uten noen indikasjon på personopplysninger. Men hvis en berørt person ønsker å bruke selskapets spesielle tjenester via vår nettside, kan det hende at personopplysninger er nødvendig. Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig, og det er ikke noe juridisk grunnlag for slik behandling, søker vi generelt samtykke fra den registrerte.
Behandlingen av personopplysninger, for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en person opptatt av, skal alltid være i tråd med Data Protection Regulation og i samsvar med gjeldende electric-mobiles.com landsspesifikke personvernbestemmelser. Gjennom denne personvernpolitikken søker firmaet å informere publikum om arten, omfanget og hensikten med personlig informasjon vi samler inn, bruker og behandler. Videre informeres de registrerte om deres rettigheter under denne personvernpolitikken.
Som kontroller har electric-mobiles.com implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre den mest komplette beskyttelsen av personopplysninger behandlet via denne nettsiden. Ikke desto mindre kan Internett-baserte datatransmisjoner generelt ha sikkerhetshull, slik at absolutt beskyttelse ikke kan garanteres. Av denne grunn er enhver berørt person fri til å levere personlige opplysninger til oss på alternative måter, for eksempel via telefon.

1. den Begriffsbestimmung

Personvernreglene for electric-mobiles.com er basert på vilkårene som brukes av den europeiske lovgiveren og lovgiveren i vedtakelsen av G-GVO. Vår personvernpolicy skal være lett å lese og forstå for både publikum og våre kunder og samarbeidspartnere. For å sikre dette, ønsker vi å forklare på forhånd terminologien som brukes.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem de folgenden Begriffe:
a) personopplysninger
Personlige data er all informasjon som angår en identifisert eller identifiserbar fysisk person (heretter kalt "berørt person"). et individ anses som skal identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved hjelp av tildeling til en identifikator, slik som et navn, et identifikasjonsnummer, posisjonsdata, til en elektronisk identifikator eller til en eller flere spesielle funksjoner som gjenspeiler den fysiske, fysiologiske, Den genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til denne fysiske personen kan identifiseres.

b) den berørte personen
Betroffen til Persona identifiziert oder jede ist natürlich til identifizierbar Person, Deren personenbezog inntil Daten von dem für die VERARBEITUNG verantwortlich den verarbeitet werden.

c) behandling
VERARBEITUNG ist jeder mit oder ohne Hilfe Automatisierte er Verfahren ausgeführt å Vorgang oder jede solche Vorgangsreih im Zusammenhang myte personenbezogen Dat wie das Erheb at, das Erfass, dør Organization, das Ordner, dør Speicherung, dø Anpassung oder Veränderung, das Auslese at das Abfrag, die Verwendung, durch die Offenlegung Übermittlung, Verbreitung oder eine andere der Form Bereitstellung, Abgleich de oder die Verknüpfung, Einschränkungen dø, das Fjern oder die Vernichtung.

d) Begrensning av behandling
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Reit mit dem Ziel, Ihre Künftige Verarbeitung einzuschränken.

e) profilering
Profilering ist jede Art der Automatisierte den VERARBEITUNG personenbezogen Date, dø darin besteht, dass diese personenbezogen den Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche i Aspekte, die sich auf eine natürlich en person beziehen, zu bewerten, insbesondere, Aspei i bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlich Lage, Gesundheit, persönlicher Vorliebe at Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort Ortswechsel oder zu dieser person naturlichen analysier oder vorherzusag det.

f) Pseudonymisering
Pseudonymisierung ist die VERARBEITUNG personenbezogen Date in einer Weise, auf welche dø personenbezogen Dat ohne Hinzuziehung zusätzlich Informationen nicht mehr einer spezifisch den betroffen The Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlich Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorisch at Maßnahmen unterlieg, dør av gewährleis, dass die personenbezogen den Daten Ikke oppgitt identifikasjonene eller identifiseringsbarenes personvern.

g) Ansvarlig eller for behandling
Ansvarlige ledere eller behandlingsansvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighet, byrå eller annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger. Er formål og former for behandling foreskrevet av EU-retten eller loven av medlemsstatene, den ansvarlige eller de spesifikke kriterier som blir utnevnt i samsvar med EU-retten eller loven av medlemsstatene kan gis kan.

h) prosessor
Auftragsverarbeiter er eine natürliche oder juristic Person, Behörde, Einrichtung oder ander Stelle, de personbezogene Laten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

i) mottaker
Empfänger ist eine natürlich oder juristisch Person i Behör, sier Einrichtungen oder andere Stella personenbezog til Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Drita fra handelt oder nicht. Fra Behör, die im Rahmen eines bestimmt den Untersuchungsauftrags Unionsrecht oder nach dem dem Recht der Mitgliedstaat de möglicherweis å personenbezog til Daten erhalten, jedoch nicht als Empfänger gelt.

j) tredjeparter
Dritter ist eine natürlich oder juristisch Person i Behör, Einrichtungen oder andere Stella außer der betroffen Person, dem verantwortlich at selv om jeg Auftragsverarbeit und den Personen, die unter der unmittelbarer den Verantwortung des verantwortlich oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, dø personenbezogen Dat zu verarbeit det.

k) Samtykke
Einwilligung ist jede von der betroffen Person Freiwillig für den bestimmt Fall i informiert Weise und unmissverständlich abgegeb til Willensbekundung i Form einer Erklärung oder einer Sonstige den Eindeutig den bestätigen enn Handlung, mit der die betroffen hoved Person zu verstehen gibt, dass sie mit der VERARBEITUNG der sie Betreff enn personenbezogen den Daten enn einverst ist.


2. Navn og Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, Sonstige in den Mitgliedstaat der Europäische Union und andere den gelt fra Datenschutzgesetz datenschutzrechtliche Bestimmung mit Charakter ist die:

electric-mobiles.com
Hermann Selchow
Kassbeerentwiete 3
25436 Uetersen
Tyskland

Telefon: + 49 04122-4080231
E-post: info [at] electric-mobiles.com
Nettsted: https://electric-mobiles.com

3. Navn og Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:
Hermann Selchow
electric-mobiles.com
Kassbeerentwiete 3
25436 Uetersen
Tyskland

Telefon: + 49 04122-4080231
E-post: info [at] electric-mobiles.com
Nettsted: https://electric-mobiles.com

Jede betroffene Personen kan bli bedt om alle Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkte en unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

3. kjeks

Nettstedene til electric-mobiles.com bruker informasjonskapsler. Cookies er tekstfiler som lagres og lagres på et datasystem via en nettleser. Mange nettsteder og servere bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt cookie-ID. En informasjonskapsel er en unik identifikasjon av informasjonskapselen. Den består av en streng gjennom hvilken Internett-sider og servere kan tildeles til den bestemte nettleseren der informasjonskapselen ble lagret.
Dette tillater besøkte nettsteder og servere å skille den enkeltes nettleser fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En bestemt nettleser kan gjenkjennes og identifiseres av den unike informasjonskapsel-IDen. Ved å bruke informasjonskapsler kan el-mobiles.com gi brukere av dette nettstedet mer brukervennlige tjenester som ikke ville være mulige uten informasjonskapselinnstillingen.
Ved hjelp av en informasjonskapsel kan informasjonen og tilbudene på vår nettside optimaliseres i brukerens forstand. Cookies tillater oss, som allerede nevnt, å gjenkjenne brukerne av nettstedet vårt. Hensikten med denne anerkjennelsen er å gjøre det lettere for brukerne å bruke nettstedet vårt. For eksempel må brukeren av et nettsted som bruker informasjonskapsler, ikke på nytt oppgi sine legitimasjonsbeskrivelser hver gang de besøker nettstedet, da dette gjøres av nettstedet og informasjonskapselen lagret på brukerens datasystem. Et annet eksempel er kaken til en handlekurv i nettbutikken. Nettbutikken husker de produktene en kunde har lagt i den virtuelle handlekurven via en informasjonskapsel. Den registrerte kan til enhver tid forhindre innstilling av informasjonskapsler via vår nettside ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleseren som brukes og dermed motsette seg innstillingen av cookies. Videre kan allerede angitte informasjonskapsler slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer. Dette er mulig i alle vanlige nettlesere. Hvis den registrerte deaktiverer innstillingen av informasjonskapsler i nettleseren som brukes, kan ikke alle funksjoner på nettstedet vårt være fullt brukbare.

4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Nettstedet for electric-mobiles.com fanger en rekke generelle data og informasjon hver gang nettsiden er tilgjengelig av en berørt person eller et automatisert system. Denne generelle data og informasjon lagres i serverens loggfiler. Kan spilles inn på
(1) brukte nettlesertyper og -versjoner,
(2) operativsystemet som brukes av tilgangssystemet,
(3) nettsiden hvorfra et tilgangssystem kommer til nettsiden vår (såkalte referanser),
(4) underwebsider, som er tilgjengelige via et tilgangssystem på vår nettside,
(5) dato og klokkeslett for tilgang til nettstedet,
(6) en Internett-protokolladresse (IP-adresse),
(7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet og
(8) andre lignende data og informasjon som brukes i tilfelle angrep på våre informasjonsteknologiske systemer.

Når du bruker denne generelle data og informasjon, trekker ikke electric-mobiles.com noen konklusjoner om personen. Snarere er denne informasjonen nødvendig for å
(1) for å levere innholdet på nettstedet vårt riktig,
(2) for å optimalisere innholdet på nettstedet vårt, samt reklame for det,
(3) for å sikre kontinuerlig drift av våre informasjonsteknologiske systemer og teknologien til nettstedet vårt
(4) for å gi lovhåndhevelse med informasjon som er nødvendig for rettshåndhevelse i tilfelle en cyberattack.
Denne anonyme data innsamlet og informasjon er electric-mobiles.com derfor en hånd statistisk og videre analysert med sikte på å øke personvern og datasikkerhet i vårt selskap til slutt sikre et optimalt nivå av beskyttelse av personopplysninger som behandles av oss. De anonyme dataene til serverloggfilene lagres separat fra alle personopplysninger fra en berørt person.

5. Registrierung auf unserer Internetseite

Den registrerte har mulighet til å registrere seg på datastyrelsens nettside ved å gi personlige opplysninger. Personopplysningene som skal sendes til kontrolleren, er avledet fra den respektive inngangsmasken som brukes til registreringen.
Personopplysningene registrert av den registrerte skal innsamles og lagres utelukkende for kontrollerens interne bruk og for eget bruk. Kontrolleren kan ordne overføringen til en eller flere prosessorer, for eksempel en pakke tjeneste, som også bruker personopplysningene for intern bruk som kan tilskrives kontrolleren.
Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die VERARBEITUNG verantwortlich wird bregne die vom Internett-tjeneste-leverandør (ISP) sier betroffen The Person vergeben til IP-Adresse, das Datum sowie dø Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Speicherung erfolgt die dieser Daten vor dem Hinter, så dass nur der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglich at begang inntil Straftat den aufzuklär. Insofern Speicherung ist die dieser Daten zur Absicherung des für die VERARBEITUNG verantwortlich den erforderlich. Eine Weitergab i dieser Daten nicht en Dritte erfolgt Grundsätzlich, sofern Weitergab til besteht fire-Gesetzliche Pflicht zur der oder dø Weitergab Strafverfolgung diente.
Die Registrierung der betroffen Perso unter Freiwillig er Angaben å personenbezogen Dato av diente dem für die VERARBEITUNG verantwortlich ørske, sier betroffen The Person Inhalt oder Leistung den anzubiet, die aufgrund der Natur der Sache lys registriert at Benutzername angeboten werden können. Registriert at Personen steht dø Möglichkeiten fri, dø bei der Registrierung angegeben at personenbezogen Daten jederzeit abzuändern vollständig oder aus dem Datenbestand des für die VERARBEITUNG zu lassen verantwortlich det Löschen.
Der für die VERARBEITUNG verantwortlich til erteilt stråle betroffen Den person jederzeit Auskunft auf Anfrage darüb er, welche personenbezogen betroffen inntil Daten über die sind Person gespeichert. Ferner berichtigt löscht oder für die VERARBEITUNG der Daten auf Wunsch til verantwortlich å personenbezog oder der Hinweis betroffen Person, soweit dem keine Gesetzliche den Aufbewahrungspflich fra entgegensteh. Die Gesamtheit der Mitarbeiter des für die VERARBEITUNG verantwortlich at stehen als der betroffen The Person Ansprechpartner zu diesem Zusammenhang Verfügung.

6. Abonnement unseres Nyhetsbrev

På nettsiden til electric-mobiles.com får brukerne muligheten til å abonnere på nyhetsbrevet til vårt firma. Hvilke personopplysninger overføres til datakontrolleren når nyhetsbrevet er bestilt resultater fra inngangsmasken som brukes til dette formålet. electric-mobiles.com informerer sine kunder og forretningspartnere med uregelmessige intervaller ved hjelp av et nyhetsbrev om tilbud fra selskapet. Nyhetsbrevet til vårt firma kan kun mottas av den berørte personen hvis
(1) har den berørte personen en gyldig e-postadresse og
(2) registrerer personen for nyhetsbrevet.
Av juridiske årsaker sendes en bekreftelses-e-post til e-postadressen som er angitt av en berørt person for første gang for nyhetsbrevspost ved hjelp av dobbeltsøkingsprosedyren. Denne bekreftelsesmeldingen brukes til å sjekke om eieren av e-postadressen som den berørte personen har godkjent mottak av nyhetsbrevet. Når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev, vi også spare fra Internet Service Provider (ISP) tildelt IP-adressen til vedkommende ved tidspunktet for registrering datasystem brukt og dato og klokkeslett for registreringen person.
Samlingen av disse dataene er nødvendig for å forstå (mulig) misbruk av en berørt persons e-postadresse på et senere tidspunkt og fungerer derfor som lovbestemte garantier for kontrolleren.

Die erhoben den personenbezogen Dat Ausschließlich werden zum Versand unseres verwendet nyhetsbrev im Rahmen einer Anmeldung zum nyhetsbrev. Ferner könnte som abonnent des nyhetsbrev per e-post informiert werden, sofern diese für den Betrieb des Nyhetsbrev-Dienstes oder eine diesbezüglich å Registrierung erforderlich ist, wie diese im Fall von Änderungen am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheit der Fall sein könnte. Es erfolgt keine der im Rahmen des Weitergab Nyhetsbrev-Dienstes erhoben den personenbezogen Dat Dritte det øyeblikket. Das kann durch die betroffen nyhetsbrev unseres Abonnement jederzeit til gekündigt Person werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogen Dato, die die uns für den Newsletterversand betroffen til Persona erteilt linje, widerruf werden kann jederzeit. Zum Zweck des Widerrufs Einwilligung Der findet sich ein entsprechend jedem Nyhetsbrev Link. Ferner besteht dø Möglichkeiten, sich auch jederzeit direkte auf der Internetseite des für die VERARBEITUNG verantwortlich vom Newsletterversand abzumelken fra oder dem diese verantwortlich für die VERARBEITUNG auf andere Weise mitzuteil det.

7. Nyhetsbrev-sporing

Nyhetsbrevene til electric-mobiles.com inneholder såkalte tellingpiksler. En tellingpiksel er en miniatyrbilde som er innebygd i slike e-postmeldinger som sendes i HTML-format for å aktivere loggfilopptak og loggfilanalyse. Dette tillater en statistisk vurdering av suksess eller fiasko i nettbaserte markedsføringskampanjer. Basert på den innebygde piksel kan electric-mobiles.com oppdage om og når en e-post ble åpnet av en berørt person, og hvilke koblinger i e-posten ble åpnet av den berørte personen.
En slik samlet om den informasjon som inneholdes i nyhetsbrev piksler for sporing av personlige data som er lagret av datastyreenheten og evaluert for å optimalisere nyhetsbrev og for bedre å tilpasse innholdet av fremtidig nyhets av hensyn til vedkommende person. Disse personopplysningene blir ikke offentliggjort til tredjepart. Berørte personer er til enhver tid berettiget til å tilbakekalle den særskilte samtykkeerklæringen som er gjort via den dobbelte opt-in prosedyren. Etter tilbakekalling vil disse personopplysningene bli slettet av kontrolleren. En avregistrering fra kvittering av nyhetsbrevet indikerer automatisk-mobiles.com som en tilbakekalling.

8. Kontaktmegler på Internett

På grunn av lovbestemmelser inneholder nettsiden til electric-mobiles.com informasjon som muliggjør rask elektronisk kontakt til vårt firma, samt direkte kommunikasjon med oss, som også inneholder en generell adresse på den såkalte elektroniske posten (e-postadressen). Hvis en berørt person kontakter datastyringen via e-post eller via et kontaktskjema, blir personopplysningene som er gitt av den registrerte automatisk lagret. Slike personopplysninger, frivillig overført av en person til kontrolleren, lagres for å behandle eller kontakte den registrerte. Det er ingen offentliggjøring av disse personopplysningene til tredjepart.

9. Rutinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten

De behandlet data kontrolleren og lagrer personopplysninger om vedkommende kun for den perioden som er nødvendig for å oppnå lagring formål person eller hvis det tillates av de europeiske direktiver og forskrifter givere eller andre lovgivere i lover eller forskrifter som gjelder behandlingsansvarlige ble gitt for. Hvis lagringsformålet utelates, eller hvis en oppbevaringsperiode foreskrevet i europeiske direktiver og forskrifter eller annen relevant lovgiver utløper, vil personopplysningene bli rutinemessig blokkert eller slettet i samsvar med lovbestemmelsene.

10. Rechte der betroffenen Person

a) Rett til bekreftelse
Jet betroffen inntil Person hat das vom Europäische den Richtlinien- henhold Verordnungsgeb er eingeräumt til Recht, von dem für die VERARBEITUNG verantwortlich eine Bestätigung darüb zu Verlangen, ob sie Betreff karriere personenbezog til Daten verarbeitet werden. Möchte Dieses eine Person ventil betroffen Bestätigungsrecht i Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer den jederzeit des für die VERARBEITUNG verantwortlich Wanda.

b) Rett til informasjon
Enhver person involvert i behandlingen av personopplysninger har rett gitt av de europeiske direktiver og forskrifter givere til å få når som helst fra umotivert behandlingsansvarlige informasjon om lagrede personlige personlige data og en kopi av denne informasjonen.
I tillegg har den europeiske politikk og lovgivende av den skadede informasjonen gis følgende informasjon: at prosessformål, kategorier av data som er behandlet, mottakerne eller kategorier av mottakere som de personlige data som er blitt beskrevet eller ikke beskrevet, spesielt i mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner om mulig den planlagte varigheten som de personlige data er lagret, eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene for å avgjøre en slik periode, eksistensen av en rett til retting eller sletting av personopplysninger om ham eller begrensning av behandling av kontrolleren eller høyre av anke denne behandling, er eksistensen av en riktig påføring med en tilsynsorgan når den personlige data'll ikke oppsamlet fra den registrerte no:
All tilgjengelig informasjon om opprinnelsen av dataene eksistensen av en automatisert beslutningsprosessen, inklusive profilering i samsvar med artikkel 22 Abs.1 og 4 DS-GMO og i det minste i disse tilfellene meningsfull informasjon om den involverte logikk og omfang og den ønskede virkningen av en slik behandling for den påvirkede person.
I tillegg har den registrerte rett til å få tilgang til om personopplysninger er overført til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. Hvis det er tilfelle, har den registrerte rett til å få informasjon om de aktuelle garantiene i forbindelse med overføringen. Hvis en interessert part ønsker å utøve denne rett til informasjon, kan de når som helst kontakte en ansatt hos kontrolleren.

c) Rett til rettelse
Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger har rett gitt av det europeiske direktivet og myndigheten til å kreve umiddelbar korrigering av uriktige personopplysninger om dem. Videre har den registrerte rett til å kreve ferdigstillelse av ufullstendige personopplysninger, herunder ved hjelp av en tilleggserklæring, under hensyntagen til formålet med behandlingen. Hvis en berørt person ønsker å utøve denne rett til rettelse, kan de når som helst kontakte en ansatt hos kontrolleren.

d) Retten til avbestilling (rett til å bli glemt)
Enhver person involvert i behandlingen av personopplysninger har rett gitt av den europeiske politikken og lovgivende forsamling å kreve den ansvarlige for at personopplysninger om dem vil bli slettet umiddelbart, med mindre en av følgende grunner gjelder og i den grad behandlingen ikke er nødvendig: den Personopplysninger er innsamlet for slike formål eller på annen måte behandlet som de ikke lenger er nødvendige for. Den registrerte trekker samtykke på hvilken behandlingen av kunst. 6 para. 1 peker en DS-GMO eller Art. 9 para. 2 peker en DS-GMO støttet, og det er en mangel på annen måte rettslig grunnlag for behandling. Vedkommende skal i henhold til Art. 21 para. 1 DS-GMO objektet til behandling, og det er ingen overordnede legitime grunner for bearbeiding før, eller person som opptrer i henhold til Art. 21 para. 2 DS-GMO opposisjon til behandling en. Personopplysningene ble behandlet ulovlig. Sletting av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse i henhold til EU-retten eller loven av medlemsstatene, gjenstand for tiltalen. Den personlige data ble tilbudt i form av informasjonssamfunnstjenester i henhold til Art. 8 para. 1 samlet DS GMO. Hvis noen av de ovennevnte grunner gjelder og en påvirket person ønsker sletting av personopplysninger som er lagret i electric-mobiles.com sak, kan det være dette som helst av samtalen til en ansatt hos den behandlingsansvarlige. Ansatt hos electric-mobiles.com vil sørge for at slettingsforespørselen oppfylles umiddelbart. personopplysningene ble offentliggjort av electric-mobiles.com og vårt selskap som den som er ansvarlig i henhold til Art. 17 para. 1 DS-GMO forpliktet til å slette personopplysninger skal ta electric-mobiles.com tar hensyn til tilgjengelig teknologi og kostnadene ved gjennomføringen hensiktsmessige tiltak, herunder teknisk å sette en annen for behandlingsansvarlige som behandler de publiserte personopplysninger på varsel om at vedkommende fra disse andre for den behandlingsansvarlige sletting av alle koblinger til disse personlige data eller kopier eller person Har bedt om replikas av disse personopplysningene, så langt behandlingen ikke er nødvendig. Medarbeider electric-mobiles.com vil forårsake det nødvendige i enkelte tilfeller.

e) Rett til begrensning av behandling
Enhver person involvert i behandlingen av personopplysninger har rett gitt av de europeiske direktiver og forskrifter givere til å kreve begrensning av behandling av den som er ansvarlig hvis noen av følgende betingelser er oppfylt: Nøyaktigheten av personopplysninger er bestridt av den registrerte, selv om det i en periode som gjør det mulig for den ansvarlige å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene. Behandlingen er ulovlig, den registrerte nekter å slette personopplysningene og i stedet ber om begrensning av bruken av personopplysninger. Kontrolleren trenger ikke lenger personopplysningene med det formål å behandle, men den registrerte krever at de hevder, utøver eller forsvarer juridiske krav. Den berørte personen har innvendinger mot behandlingsansvar. Art. 21 para. 1 DS-GVO, og det er ennå ikke klart om de legitime grunnene til den ansvarlige personen oppveier den aktuelle personen. Hvis en av de ovennevnte vilkårene er oppfylt, og en berørt person ønsker å be om begrensning av personopplysninger som er lagret hos electric-mobiles.com, kan de når som helst kontakte en ansatt av kontrolleren. Ansatt hos electric-mobiles.com vil føre til begrensning av behandling.

f) Dataoverførbarhet
Enhver person involvert i behandlingen av personopplysninger har rett gitt av de europeiske direktivene og forskrifter givere som de får personlige data, som ble gitt av vedkommende en kostnad, på en strukturert, konsistent og maskinlesbart format. Det har også å sende disse dataene til en annen kostnad uten å bli hindret av de ansvarlige, som personopplysninger har blitt gitt retten, forutsatt at behandlingen av samtykke i henhold til Art. 6 para. 1 peker en DS-GMO eller kunst. 9 Abs . 2 peker en DS-GMO eller på en kontrakt i henhold til art. 6 para. 1 bokstav b DS-GMO basert og behandlingen finner sted ved hjelp av automatiserte metoder, forutsatt at behandlingen ikke er nødvendig for utførelsen av en oppgave som er i den offentlig interesse eller i utøvelsen av offentlig myndighet, som har blitt tildelt den ansvarlige personen. Videre til vedkommende i å utøve sin rett til data portabilitet etter art. 20 para. 1 DS-GMO person få som personlige data overføres direkte fra en kostnad til en annen kostnad, dersom dette er teknisk mulig og hvis loven, Dette påvirker ikke andres rettigheter og friheter. For å hevde retten til dataportabilitet kan den registrerte når som helst kontakte en medarbeider electric-mobiles.com.

g) Rett til å protestere
Enhver person involvert i behandlingen av personopplysninger har rett gitt av den europeiske direktiver og regelverk donor, av grunner som skyldes deres spesifikke situasjonen til enhver tid til behandling om dem av personopplysninger på grunnlag av Art. 6 para. 1 bokstav e eller f DS-GVO motsetter seg. Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene. electric-mobiles.com ikke behandle personopplysninger i tilfelle selvmotsigelse, med mindre vi kan bevise bevisende legitime grunner for behandling, oppveier interesser, rettigheter og friheter den registrerte, eller behandlingen er for etablering, trening eller forsvar av juridiske krav. Bearbeidet electric-mobiles.com personlige opplysninger til å ivareta driften direktereklame, vedkommende har rett til når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysninger med henblikk på slik reklame. Dette gjelder også profilering, så langt det er knyttet til slik direkte post. Motsi person mot electric-mobiles.com behandlingen for direkte markedsføring, vil personopplysningene electric-mobiles.com ikke lenger prosess for disse formålene.
I tillegg har vedkommende har rett grunner som kommer fra deres spesifikke situasjon, mot der det er relevant behandling av personopplysninger for vitenskapelig på electric-mobiles.com eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål i samsvar med kunst. 89 para. 1 DS-GMO er protestert mot, med mindre slik behandling er nødvendig for å oppfylle en oppgave av offentlig interesse. For å utøve motstandsretten, kan den berørte personen direkte kontakte enhver ansatt hos electric-mobiles.com eller en annen ansatt. Vedkommende er også gratis, i forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester, uavhengig av direktivet 2002 / 58 / EC for å utøve sin rett ved hjelp av automatiserte prosesser der tekniske spesifikasjoner definert.

h) Automatiserte beslutninger i individuelle tilfeller, inkludert profilering
Enhver person involvert i behandlingen av personopplysninger har rett gitt av de europeiske direktiver og forskrifter givere til å bli gjenstand for en basert utelukkende på automatisert behandling â € "inkludert profilering â €" avgjørelse, som utspiller seg i løpet av rettsvirkning eller lignende som alvorlig, hvis avgjørelsen
(1) er ikke for konklusjonen eller ytelsen til en kontrakt mellom den registrerte og den ansvarlige er nødvendig, eller (2) på grunn av lovene i Union eller medlemsstatene, som er underlagt restriksjoner, er tillatt, og denne lovgivningen nødvendige tiltak for å ivareta Rettigheter og friheter samt de legitime interessene til den registrerte eller (3) med uttrykkelig samtykke fra den registrerte. Hvis avgjørelsen (1) kreves for å inngå eller utføre en kontrakt mellom den registrerte og kontrolleren, eller
(2) det er gjort med uttrykkelig samtykke fra den enkelte møter electric-mobiles.com egnede tiltak for å sikre de rettigheter og friheter og legitime interesser til den registrerte, inkludert minst retten til innhenting av en persons intervensjon på en del av de ansvarlige, tilhører en erklæring om sin egen posisjon og for å utfordre avgjørelsen. personen ønsker å ha rettigheter i forhold til automatiserte avgjørelser, de kan dette helst på anrop til en ansatt hos den behandlingsansvarlige.

i) Rett til å tilbakekalle samtykke om databeskyttelse
Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger, har rett til å tilbakekalle samtykke til behandling av personopplysninger når som helst, gitt av det europeiske direktivet og reguleringsmyndigheten. Hvis den registrerte ønsker å hevde sin rett til å trekke tilbake samtykke, kan de når som helst kontakte en ansatt hos kontrolleren.


11. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren

Erhebt und der für die VERARBEITUNG verarbeitet verantwortlich å dø Daten von personenbezogen den Bewerbern zum Zweck der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. VERARBEITUNG kann auch auf die Wege Erfolg at jeg Elektronische. Dies ist insbesondere der dann Fall, fjerna ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlag auf dem elektronische Wege, beispielsweis per e-post oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformu er an den für die VERARBEITUNG verantwortlich den übermittelt. Schließt der einen Anstellungsvertrag verantwortlich für die VERARBEITUNG mit einem Bewerber, som übermittelt werden dø Daten zum Zweck der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter der Beachtung Gesetzliche Fra Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die VERARBEITUNG verantwortlich som kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, så werden dø Bewerbungsunterlag zwei Monate nach Bekanntgab der Absageentscheidung automatische gelöscht, sofern einer Löschung fire-sonstige den berechtigt den Interess des für die VERARBEITUNG verantwortlich den entgegensteh det. Sonstiges berechtigtes Interesse ist i diesem Sinne Beweispflicht beispielsweis eine in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

12. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics (med Anonymisierungsfunktion)

Kontrolleren har integrert på denne nettsiden komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er samling, innsamling og analyse av data om oppførselen til besøkende til nettsteder. En webtjeneste analyse påviser blant annet data på nettstedet som er av en person berørte kommer til en internett (såkalt referent), som undersider på nettstedet åpnes eller hvor ofte, og som oppholdstid en bunn ble observert. En webanalyse brukes hovedsakelig til å optimalisere en nettside- og kostnadsfordelingsanalyse av Internett-annonsering. Operativselskapet til Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Kontrolleren bruker tillegget â € œ_gat._anonymizeIpâ € for webanalyse via Google Analytics.
Ved hjelp av dette tillegget vil IP-adressen til Internett-tilgangen til den registrerte bli forkortet og anonymisert av Google hvis tilgangen til nettstedet vårt er fra en EU-medlemsstat eller fra en annen stat som er part i Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
Formålet med Google Analytics-komponenten er å analysere besøksflyt på nettstedet vårt. Blant annet bruker Google data og informasjon som er oppnådd for å evaluere bruken av nettstedet vårt, for å kompilere for oss onlinerapporter som viser aktivitetene på våre nettsteder, og å tilby andre tjenester knyttet til bruken av nettstedet vårt. Google Analytics bruker en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. Hvilke informasjonskapsler er, har allerede blitt forklart ovenfor. Ved å bruke denne informasjonskapselen kan Google analysere bruken av nettstedet vårt. Hver gang en av sidene på dette nettstedet er åpnet av kontrolleren og en Google Analytics-komponent er integrert, startes nettleseren på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen automatisk av den respektive Google Analytics-komponenten For å sende inn data til Google for online analyse formål. Som en del av denne tekniske prosessen vil Google være oppmerksom på personopplysninger, som for eksempel den aktuelle personens IP-adresse, som blant annet tjener Google til å spore opprinnelsen til de besøkende og klikkene, og deretter gjøre oppgjørsbestemmelser mulig. Informasjonskapselen lagrer personlig identifiserbar informasjon, for eksempel tilgangstid, hvorfra tilgangen ble gjort, og hyppigheten av besøkene fra den registrerte. Hver gang du besøker nettstedet vårt, blir dine personlige opplysninger, inkludert IP-adressen til Internett-tilkoblingen, brukt av den registrerte, overført til Google i USA. Denne personlige informasjonen er lagret av Google i USA. Google kan overføre slike personopplysninger samlet inn gjennom den tekniske prosessen til tredjepart.
Den berørte personen kan av cookies gjennom vår nettside, som allerede er beskrevet ovenfor, hver gang med en tilsvarende justering av nettleseren som brukes til å forebygge og dermed motsier permanent bruk av informasjonskapsler. En slik innstilling av nettleseren som brukes, vil også hindre Google i å sette inn en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. I tillegg kan en informasjonskapsel som allerede er angitt av Google Analytics, slettes når som helst via nettleseren eller andre programmer. Videre er det for vedkommende mulighet til å motsette seg oppkjøpet, knyttet til bruk av dette nettstedet data generert av Google Analytics, samt behandlingen av disse data fra Google, og for å forhindre slikt. Den registrerte har en nettleser add-on på linken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout laste ned og installere.
Denne nettleser tillegget informerer Google Analytics via JavaScript om at ingen data og informasjon om nettstedet besøk kan overføres til Google Analytics. Installasjonen av nettleser-tillegget vurderes av Google som en motsetning. Hvis den registrerte informasjonsteknologisystem slettes senere, formateres eller installeres på nytt, må den registrerte installere nettleser tillegget for å deaktivere Google Analytics. Hvis nettleser tillegget avinstalleres eller deaktiveres av den registrerte eller noen annen person innenfor sitt kontrollområde, er det mulig å installere eller aktivere nettleser tillegget på nytt.
Weitere Informationen und die enn gelt Datenschutzbestimmung von Google und können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ werden unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgeruf. Google Analytics bruker en annen link til https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

13. Personvernregler for bruk og bruk av Google+

Kontrolleren har integrert Google+-knappen som en komponent på denne nettsiden. Google+ er et såkalt sosialt nettverk. Et sosialt nettverk er et Internett-basert sosialt møtested, et nettbasert fellesskap som vanligvis lar brukerne kommunisere med hverandre og samhandler i virtuelt rom. Et sosialt nettverk kan tjene som en plattform for å utveksle synspunkter og erfaringer, eller tillate Internett samfunnet å gi personlig eller forretningsinformasjon. Google+ tillater brukere av sosiale nettverk å lage private profiler, laste opp bilder og sosialisere gjennom vennsforespørsler, blant andre. Driftsselskapet til Google+ er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Ved hver samtale en av de enkelte sidene på dette nettstedet som drives av kontrolleren og som en Google-knapp er integrert, blir nettleseren automatisk initiert på informasjonsteknologi system for opptatt av den respektive Google+ knapp, en representasjon av den tilsvarende Google+ person Last ned knapp fra Google. Som en del av denne tekniske prosessen, vil Google være oppmerksom på hvilken spesifikk bunn på nettstedet vårt er besøkt av den registrerte. Mer detaljert informasjon om Google+ er tilgjengelig på https://developers.google.com/+/. Hvis personen er logget på samtidig på Google+, gjenkjenner Google med hver ring vår hjemmeside ved vedkommende og under hele hvert opphold på vår hjemmeside, hvilke konkrete bunnen av vår nettside besøkt berørte person. Denne informasjonen samles via Google+-knappen og tilordnes av Google til den relevante Google + -kontoen til den berørte personen. Opererte vedkommende en integrert på vår hjemmeside Google + trykkes på knapper og er dermed en Google + 1 anbefaling fra Google tildeler denne informasjonen til den personlige Google + brukerkontoen til vedkommende, og lagrer denne personlige data.
Google lagrer emnetes anbefaling av Google + 1 og gjør det offentlig tilgjengelig i samsvar med vilkårene som er godkjent av den registrerte. Et Google + 1-henvisninger laget av den registrerte på denne nettsiden vil bli levert sammen med annen personlig informasjon, for eksempel navnet på Google + 1-kontoen som brukes av den registrerte og bildet i andre Google-tjenester som er lagret der, For eksempel, søkeresultatene fra Google-søkemotoren, Google-kontoen til den registrerte eller andre steder, for eksempel på nettsteder eller i forbindelse med annonser lagret og behandlet. Videre kan Google knytte besøket til dette nettstedet med andre personopplysninger som er lagret på Google. Google registrerer også denne personlige informasjonen for å forbedre eller optimalisere Googles ulike tjenester. Google mottar alltid informasjon via Google + -knappen som den registrerte har besøkt nettsiden vår, hvis den registrerte er logget på Google+ samtidig som de besøker nettstedet vårt. Dette skjer, uansett om personen klikker på Google + -knappen eller ikke.
Hvis den registrerte ikke ønsker å overføre personlige data til Google, kan sistnevnte forhindre slik overføring ved å logge ut av sin Google + -konto før du ringer til vår nettside. Ytterligere informasjon og Googles retningslinjer for personvern finner du på https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/. Flere Google-poeng til Google + 1-knappen finner du på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

12. Personvernregler for bruk og bruk av GTranslate (med oversettelsesfunksjon)

Kontrolleren har integrert komponenten GTranslate (med anonymiseringsfunksjon) på denne nettsiden. Google Translate er en web oversettelsestjeneste. En nettoversettelsestjeneste samler blant annet data som tekster, lenker og lignende. som operatøren publiserer på sin nettside. En nettoversettelse brukes hovedsakelig til å optimalisere et nettsted for internasjonale brukere. Operasjonsselskapet til GTranslate-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Kontrolleren bruker tillegget gat._anonymizeIP for webanalyse via Google Translate.
Ved hjelp av dette tillegget vil IP-adressen til Internett-tilgangen til den registrerte bli forkortet og anonymisert av Google hvis tilgangen til nettstedet vårt er fra en EU-medlemsstat eller fra en annen stat som er part i Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
Formålet med Google Translate-komponenten er å gi webinnhold på brukerens språk. Blant annet bruker Google data og informasjon som er oppnådd for å språklig optimalisere bruken av nettstedet vårt for å generere mer trafikk for oss. Google Translate bruker en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. Hvilke informasjonskapsler er, har allerede blitt forklart ovenfor. Ved å sette inn informasjonskapsel kan Google bruke nettstedet vårt på brukerens språk. Ved hver samtale en av de enkelte sidene på dette nettstedet som drives av kontrolleren og som et Google Trans komponent har blitt integrert, blir nettleseren automatisk initiert på informasjonsteknologi system for opptatt av den respektive Google person Trans komponent Å sende inn data til Google i forbindelse med online oversettelse. Som en del av dette industriell prosess Google er informert om personopplysninger, som for eksempel å spore IP-adressen til vedkommende, som tjener Google, blant annet opprinnelsen til besøkende og klikk og å tillate oversettelser i sekvensen. Ved hjelp av cookies er personlig informasjon, som tider, stedet hvor adgang gikk ut og hyppigheten av besøk til vår hjemmeside ved vedkommende er lagret. Hver gang du besøker nettstedet vårt personlige informasjon, inkludert IP-adressen til Internett-tilkoblingen brukes av vedkommende vil bli overført til Google i USA person. Denne personlige informasjonen er lagret av Google i USA. Google kan overføre slike personopplysninger samlet inn gjennom den tekniske prosessen til tredjepart.
Den berørte personen kan til enhver tid forhindre innstilling av informasjonskapsler via vår nettside, som vist ovenfor, ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleseren som brukes og dermed motsette seg innstillingen av cookies. En slik innstilling av nettleseren som brukes, vil også hindre Google i å sette inn en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. I tillegg kan en cookie som allerede er angitt av Google Translate, slettes når som helst via nettleseren eller andre programmer. Videre har den registrerte muligheten til å motsette seg og forhindre innsamling av data generert av Google Translate for bruk av dette nettstedet og behandling av disse dataene av Google. For å gjøre dette må personen laste ned og installere en nettleser tillegg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Denne nettleser tillegget forteller Google Translate via JavaScript at ingen data og informasjon om nettstedet besøk kan overføres til Google Translate. Installasjonen av nettleser-tillegget vurderes av Google som en motsetning. Hvis informasjonsteknologi system for vedkommende slettet på et senere tidspunkt person, formatert eller re-installert, å installere nettlesertillegg må gjøres av vedkommende for å deaktivere Google Analytics person. Med mindre nettleser add-on avinstalleres av offeret eller noen annen person som kan tilskrives sin innflytelsessfære eller deaktivert, er det mulighet for å installere eller aktivere nettlesertillegg.
Ytterligere informasjon og Googles retningslinjer for personvern finner du på https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Translate er forklart på https://www.google.com/intl/no/translate/.

16. Bruk av sosiale plugins fra Google+. Instagram bruker Shariff-løsningen

Vår nettside bruker sosiale plugins ("plugins") fra sosiale nettverk. For å øke personvernet når du besøker nettstedet vårt, plug-ins er ikke fullstendig, men bare ved hjelp av en HTML-koblinger (såkalte â € žShariff-løsning A € œ) inn på siden bruker. Denne integrasjonen sikrer at når du besøker en side på nettstedet vårt som inneholder slike plugins, opprettes ingen forbindelse med serverne til leverandøren av det respektive sosiale nettverk. Klikk på en av knappene, åpner et nytt vindu i nettleseren din, og kaller siden til den respektive tjenesteleverandøren som du kan (for eksempel etter at du har skrevet inn innloggingsdataene dine), for eksempel Like eller Share-knappen. Formålet og omfanget av datainnsamling og videre bearbeiding og bruk av data fra leverandørene på sine nettsteder samt dine rettigheter og måter å beskytte ditt privatliv, kan du se personvernpolitikken til leverandører. http://www.facebook.com/policy.php http://www.google.com/intl/no/+/policy/+1button.html https://help.instagram.com/155833707900388

17. Integrasjon av YouTube-videoer

Vi har tatt med YouTube-videoer i vårt nettbaserte tilbud, som er lagret på http://www.YouTube.com og kan spilles direkte fra vår nettside. Ved å besøke nettstedet mottar YouTube informasjonen som du har tilgang til den tilhørende undersiden av nettstedet vårt. I tillegg blir dataene som er angitt i denne erklæringen, overført. Dette skjer uansett om YouTube gir en brukerkonto du er logget på, eller hvis det ikke er noen brukerkonto. Når du er logget inn på Google, blir dataene dine tilordnet direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker å knytte til profilen din på YouTube, må du logge deg ut før du aktiverer knappen.
YouTube lagrer dataene dine som bruksprofiler og bruker dem til reklame, markedsundersøkelser og / eller tilpasset utforming av nettstedet. En slik evaluering gjøres spesielt (selv for brukere som ikke er logget inn) for å gi passende reklame og å informere andre brukere av det sosiale nettverket om deres aktiviteter på vår nettside. Du har rett til å motsette seg opprettelsen av disse brukerprofilene, og du må bli sendt til YouTube for å bruke dem. For mer informasjon om formålet og omfanget av datainnsamlingen og behandlingen din via YouTube, vennligst les personvernreglene.
Du får også mer informasjon om dine rettigheter og personverninnstillinger her: https://www.google.com/intl/no/policies/privacy. Google behandler også dine personlige opplysninger i USA og har sendt inn til EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

18. paypal

Når du betaler via PayPal, kredittkort via PayPal, direkte belastning via PayPal eller - hvis tilbudt - "kjøp på konto" eller "avdrag" via PayPal gir vi betalingsinformasjonen innen betalingsformidling til PayPal (Europe) Sarl & Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter "PayPal"), fortsett. Overføringen skjer i samsvar med artikkel 6 para. 1 lit. b DSGVO og bare forutsatt at dette er nødvendig for betalingsprosessen.

PayPal reserver for betalingsmetoder kredittkort via PayPal, direkte belastning via PayPal - før du utfører en kredittsjekk "kjøp på konto" eller "avdrag" via PayPal - hvis tilbys. Hvis nødvendig, blir dine betalingsdata behandlet i samsvar med artikkel 6 para. 1 lit. f DSGVO på grunnlag av legitim interesse for PayPal i fastsettelsen av deres solvens til kreditt-byråer bestått. Resultatet av kredittkontrollen på den statistiske sannsynligheten for misligholdelse brukes av PayPal for å avgjøre om bestemmelsen av den respektive betalingsmåten. Kredittinformasjonen kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). I det omfang poengverdier er inkludert i resultatene av kredittvurdering, er de basert på en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosedyre. Beregningen av poengsummer inkluderer, men er ikke begrenset til, adressedata. Andre databeskyttelse informasjon, inkludert den brukes kreditt byråer, henvises det til retningslinjene for personvern for PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan motsette seg denne behandlingen av dataene dine til enhver tid ved å sende en melding til PayPal. PayPal kan imidlertid fortsatt ha rett til å behandle dine personopplysninger, dersom dette er nødvendig for kontraktsbetaling.

19. Umiddelbar / Klarna

Hvis du velger betalingsmåte "UMIDDELBAR", betaling via betalings tjenesteyter umiddelbart GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (heretter "NÅ"), som vi din kommunisert under bestillingsprosessen informasjonen sammen med informasjon om bestillingen etter art. 6 para. 1 lit. b Pass på DSGVO. Umiddelbar GmbH er en del av Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Overføringen av dine data er gjort utelukkende for det formål betaling med betalingstjenesten umiddelbart og bare i den grad det er nødvendig for dette. Ytterligere informasjon om personvernreglene for SOFORT finner du på følgende internettadresse: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

20. Stripe

Hvis du velger en tjeneste som tilbys over betalingstjenester "Stripe" betaling, betaling via Stripe Payments Europe Ltd., 1 av Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, som vi din kommunisert under bestillingsprosessen informasjon sammen med informasjon om bestillingen (navn, adresse, kontonummer, bankkode, muligens kredittkortnummer, fakturabeløpet, valuta og transaksjonsnummer). samsvar med artikkel 6 para. 1 tent b Pass på DSGVO. Informasjonen av dine data er utelukkende med det formål å behandle betaling med Stripe Payments Europe Ltd. og bare i den grad det er nødvendig for dette. For mer informasjon om "Stripe" personvern, besøk følgende Internett-adresse: https://stripe.com/no/privacy#translation.

21. Personvernregler for bruk og bruk av Smava Instant Loan

Kreditsammenligningen, samt bannere og tekstkoblinger fra smava, som du kan bruke på vår nettside, er et tilbud på smava GmbH (smava GmbH, Kopernikusstrasse 35, 10243 Berlin). Hvis du oppgir personlige data når du bruker sammenligningsdatamaskinen, samler smava disse dataene. smava behandler dataene dine i samsvar med europeiske databeskyttelsesforskrifter. Detaljert informasjon om databeskyttelse og dine rettigheter angående behandling av dine data kan ses når som helst i personvernreglene for smava: https://www.smava.de/Downloads/smava_Datenschutzerklaerung_062015.pdf

22. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art.6 jeg lit. en DS-GMO tjener vårt selskap som et rettslig grunnlag for behandling operasjoner hvor vi søker tillatelse for et bestemt formål behandling. Dersom behandling av personopplysninger for å oppfylle en kontrakt, er avtalemotpart personen som kreves, slik tilfellet er med behandlingen operasjoner som er nødvendige for levering av varer eller levering av andre tjenester eller vurdering, er behandlingen basert på Art. 6 jeg tent b DS-GMO.
Det samme gjelder for behandlinger som er nødvendige for å gjennomføre for kontraktlige tiltak, for eksempel i forbindelse med henvendelser vedrørende våre produkter eller tjenester. Hvis vårt selskap er underlagt en juridisk forpliktelse som krever behandling av personopplysninger, for eksempel oppfyllelsen av skatteforpliktelser, er behandlingen basert på Art.6 I lit. c DS-GMO.
I sjeldne tilfeller kan behandling av personopplysninger være nødvendig for å beskytte den registrerte vitnesbyrd eller en annen fysisk person. Dette vil for eksempel være tilfelle hvis en besøkende i våre lokaler ble skadet og deretter hans eller hennes navn, alder, helseforsikring eller annet liv.